TƏDQIQATLAR

Neftdən asılılıq və iqtisadi şaxələnmənin çətinlikləri

Azərbaycan neftlə zəngin ölkə kimi hazırda qiymətlərin dəyişkənliyindən makroiqtisadi çətinliklərlərlə üzləşməkdədir.  Ölkə 2005-ci ildə Bakı-Tbilisi-Ceyhan boru kəməri fəaliyyətə başlayandan bəri böyük neft gəlirləri əldə etməkdədir. Həmin dövrdə hər kəs fikirləşirdi ki, neft gəlirləri onların həyatını dəyişəcək və öl

YÜKLƏ

Azərbaycanda Ticarət Azadlığına tarif və tənzimləyici baryerlər

Azərbaycanın 2014-cü il üzrə rəsmi statistikasına əsasən, xarici ticarət dövriyyəsi 31 milyard ABŞ dolları olub ki, bunun 9.2 milyard ABŞ dolları idxalın, 21.8 milyard dolları isə ixracın payına düşür. 2014-cü ildə Azərbaycan 150 ölkə ilə xarici ticarət aparıb və xarici ticarət balansı 12.6 milyard dollar təşkil edib.

YÜKLƏ

Azərbaycan sərhədlərindən kapitatın hərəkəti

Azərbaycan Cənubi Qafqazda Birbaşa Xarici İnvestisiyanın daha böyük həcmdə cəlb olunduğu ölkədir. Burada əsasən ölkənin təbii resurlar sektoru mühüm rol oynayır. Bununla belə 2010-cu ildən sonra ölkənin qeyri-neft sektoruna xarici investisiyaların həcmi artmağa başlayıb. Azərbaycanın timsalında, zəif məhkəmə sistemi, ə

YÜKLƏ

WTO-ya üzvlük Azərbaycana necə fayda verə bilər

Natural resources have been the major pillar of Azerbaijan’s economy over the past 25 years since its independence, In 2014, 92% of export, 70% budget revenues and a minimum of 45% of the GDP come from oil and gas sector. However, major challenges of the country remain at the institutional level. Prosperity is out of t

YÜKLƏ

Azərbaycanda sərhədlərdən insanların hərəkətinə nəzarət

After the collapse of the Soviet Union in the early 1990’s, approximately 75% of migrants from countries in the transition region migrated to other countries in the transition region. For example. For example, migrants from Azerbaijan wend one’s way to Russia, but also to Kazakhstan and Ukraine. Therefore, these flows

YÜKLƏ

Azərbaycanda yoxsullar niyə ticarət baryerlərinə daha həssasdırlar

2013-cü il Qafqaz Barometrində "Azərbaycanın hazırda üzləşdiyi əsas problem nədir" sualına cavab olaraq respondentlər sıra ilə bu məsələləri qeyd etmişdilər: regional münaqişənin həll olunmaz qalması (38%), işsizlik (25%), yoxsulluq (8%), korrupsiya (7%), maaşların azlığı (7%), pensiyaların azlığı (5%), qiymətlərin art

YÜKLƏ

Hesablama palataları ilə bağlı beynəlxalq təcrübə və normalar: Azərbaycan üçün dərslər

Bu tədqiqat Ali audit institutları (AAİ) ilə bağlı beynəlxalq təcrübə və normaların təhlilini əhatə edir. Bunun da nəticəsində Azərbaycanda Hesablama Palatasının fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi və funksionallığına nail olmaq üçün təkliflər paketi hazırlanıb və sənədin sonunda təqdim edilib.

YÜKLƏ

Açıq Büdcə İndeksi: Beynəlxalq büdcə təcrübəsi və Azərbaycan

Bu tədqiqat Milli Büdcə Qrupunun “Sənin pulun, sənin gələcəyin" layihəsi çərçivəsində hazırlanıb. Tədqiqatın məqsədi Azərbaycanın Beynəlxalq Büdcə İndeksində mövqeyinin yaxşılaşdırılması üçün beynəlxalq büdcə təcrübəsinin öyrənilməsi və tətbiqinə töhvə verməkdir.

YÜKLƏ

İctimai Maliyyəyə Kənar Nəzarətin Təkmilləşdirilməsinə dair Təkliflər

Bu Təkliflər Sənədinin hazırlanması üçün Hesablama Palatasına dair qanunvericilik aktlarının təhlili, Hesablama Palatasının illik hesabatlarının təhlili, beynəlxalq qurumların (INTOSAI və Dünya Bankı) tələbləri, Lima və Mexiko Deklarasiyalarının tələblərinin təhlili aparılıb.

YÜKLƏ

ARDNŞ-nin maliyyə axınları

Bu nəşrdə ARDNŞ-nin 2006-2008-ci illərdə maliyyə vəsaitlərinin hərəkəti üzrə təhlili, iki sosial layihəsinin monitorinqinin nəticələri, şirkətin sahib olduğu informasiyalara çıxış üzrə yaranmış problemlərin xülasəsi və milli neft şirkətinin Mədən Sənayesində Şəffaflıq Təşəbbüsü çərçivəsində fərdi hesabatlılığa keçidinə

YÜKLƏ

Qara dəniz bölgəsində malların, investisiyaların və insanların sərbəst hərəkəti

Bu tədqiqat Azərbaycan, Gürcüstan və Ukraynanı təmsil edən üç tərəfdaş təşkilatın həyata keçirdiyi  "Sərhədlərin xərcləri" layihəsi çərçivəsində hazırlanıb. Tədqiqat prosesində region üzrə səkkiz nəfər ekspert iştirak edib.

YÜKLƏ

Mülkiyyət müquqlarının pozulmasının xəritəsi və statistikası

2009-2011-ci illərdə Bakı şəhərinin ən azı 10 ərazisində özəl mülkiyyətdə olan evlərin qanunsuz söküntüsü prosesindən 4000-dək ailə zərər çəkib. Əksəriyyəti məcruri köçürülmüş bu insanlar əllərindən çıxmış mülkiyyətlərinə bazar qiymətindən qat-qat aşağı təzminat ala biliblər.

YÜKLƏ

Dövlət investisiya proqramlarında ictimai iştirakçılıq

Bu nəşrə Milli Büdcə Qrupu və Azad İqtisadiyyata Yardım İctimai Birliyinin Norveçin Azərbaycandakı Səfirliyinin dəstəyi ilə həyata keçirdiyi “Dövlət investisiya büdcəsində ictimai iştirakçılığın artırılmasının vəkilliyi” layihəsi çərçivəsində hazırlanmış tədqiqatlar və materiallar daxil edilib.

YÜKLƏ

Xarici dövlət borcu və BMİ-lərin layihələrində iştirakçılıq

Son 10 il ərzində Azərbaycan hökuməti beynəlxalq maliyyə institutlarından müxtəlif infrastrutkur l layihələrinin həyata keçirilməsi məqsədilə kreditlərin alınmasını intensivləşdirib. Neft gəlirlərinin artdığı bir dövrdə hökumətinin aldığı borcların məbləği çoxalmaqda davam edir.

YÜKLƏ

İqtisadiyyatın və ixracın diversifikasiyasının qiymətləndirilməsi

Bu hesabat “Azərbaycanda və Qazaxstanda iqtisadiyyatın və ixracatın diversifikasiyanın qiymətləndirilməsi” layihələri çərçivəsində hazırlanıb. Qiymətləndirmə Gəlirləri İzləmə İnstitutunun hazırladığı xüsusi metedologiya əsasında aparılıb.

YÜKLƏ

2007-ci ilin büdcə investisiyaları: Əsas meyllər və problemlər

Böyük neft dollarlarının Azərbaycana axını artıq reallıqdır və hökumət Azərbaycan Dövlət Neft Fondu və dövlət büdcəsi vasitəsilə bu vəsaitləri xərcləməkdədir. Neft gəlirlərinin daha çox cəlb olunduğu istiqamət isə dövlət investisiya xərcləridir.

YÜKLƏ