HESABATLILIQ

AİYİB-in 2013-cü il üzrə Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq Standartlarına uyğun maliyyyə hesabatı

YÜKLƏ

AİYİB-in 2012-ci il üzrə Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq Standartlarına uyğun maliyyyə hesabatı

YÜKLƏ

AİYİB-in 2011-ci il üzrə Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq Standartlarına uyğun maliyyyə hesabatı

YÜKLƏ

AİYİB-in 2010-cu il üzrə Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq Standartlarına uyğun maliyyyə hesabatı

YÜKLƏ

AİYİB-in 2009-cu il üzrə Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq Standartlarına uyğun maliyyyə hesabatı

YÜKLƏ