BÜLLETENLƏR

Dövlət büdcəsindən avtomobil yollarının yenidənqurulmasına ayrılmış vəsaitlərin monitorinqiniin yekun hesabatı (copy)

Bu hesabat Azad İqtisadiyyata Yardım İctimai Birliyinin, Milli Büdcə Qrupunun təşkilati,Açıq Cəmiyyət İnstitutu– Yardım Fondunun maliyyə dstəyi ilə həyata keçirdiyi “Dövlətbüdcəsindənavtomobil yollarınınyenidənqurulmasınaayrılmış vəsaitlərinmonitorinqi” layihəsi üzrə görülmüş işləri əks etdirir.

YÜKLƏ