PAPERS

Oil Dependence and Challenges of the Economic Diversification

As an oil-rich country, Azerbaijan faces macroeconomic difficulties because of the volatility of incomes. Azerbaijan started to get much more oil incomes after the Baku-Tbilisi-Ceyhan pipeline started to operate in 2005. In this time, everybody was thinking that the oil money would change their life and solve all the p

DOWNLOAD

Tariff and regulatory barriers for the Freedom to Trade in Azerbaijan

According to the official statistics of Azerbaijan for 2014, the volume of foreign trade turnover was $31 billion, with imports at $9.2 billion and exports at $21.8 billion. During 2014, Azerbaijan cooperated with 150 countries and the foreign trade balance was positive, at $12.6 billion. But...

DOWNLOAD

Capital flows across borders in Azerbaijan

Azerbaijan is the largest recipients of Foreign Direct Investment (FDI) in the South Caucasus region, mainly to its natural resource sectors. But foreign investments to the non-oil sector also increased after 2010. In case of Azerbaijan, a weak court system, monopolistic attitudes in the domestic market and corruption,

DOWNLOAD

How Accession to WTO would benefit Azerbaijan

Natural resources have been the major pillar of Azerbaijan’s economy over the past 25 years since its independence, In 2014, 92% of export, 70% budget revenues and a minimum of 45% of the GDP come from oil and gas sector. However, major challenges of the country remain at the institutional level. Prosperity is out of t

DOWNLOAD

Control of Movement of People across Borders in Azerbaijan

After the collapse of the Soviet Union in the early 1990’s, approximately 75% of migrants from countries in the transition region migrated to other countries in the transition region. For example. For example, migrants from Azerbaijan wend one’s way to Russia, but also to Kazakhstan and Ukraine. Therefore, these flows

DOWNLOAD

Why the Poor are Most Vulnerable to Trade Barriers in Azerbaijan

In Caucasus Barometer 2013, when respondents were asked that “what do you think is the most important issue facing Azerbaijan at the moment?”, they subsequently put in order unsolved territorial conflicts (38%), unemployment (25%), poverty (8%), corruption (7%), low wages (7%), low pensions (5%), rising prices or infla

DOWNLOAD

Hesablama palataları ilə bağlı beynəlxalq təcrübə və normalar: Azərbaycan üçün dərslər

Bu tədqiqat Ali audit institutları (AAİ) ilə bağlı beynəlxalq təcrübə və normaların təhlilini əhatə edir. Bunun da nəticəsində Azərbaycanda Hesablama Palatasının fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi və funksionallığına nail olmaq üçün təkliflər paketi hazırlanıb və sənədin sonunda təqdim edilib.

DOWNLOAD

Açıq Büdcə İndeksi: Beynəlxalq büdcə təcrübəsi və Azərbaycan

Bu tədqiqat Milli Büdcə Qrupunun “Sənin pulun, sənin gələcəyin" layihəsi çərçivəsində hazırlanıb. Tədqiqatın məqsədi Azərbaycanın Beynəlxalq Büdcə İndeksində mövqeyinin yaxşılaşdırılması üçün beynəlxalq büdcə təcrübəsinin öyrənilməsi və tətbiqinə töhvə verməkdir.

DOWNLOAD

Improving External Control Over Public Finances

The recommendations have been developed based on Analisis of legislative acts on the Chamber of Accounts, Analisis of the annual reports of the Chamber of Accounts, Study of requirements of international organizations (INTOSAI and the World Bank).

DOWNLOAD

SOCAR financial flows

This edition comprises the analysis of SOCAR financial flows in 2006-2008, monitoringresults of its 2 social projects, summary of problems concerning access to the companyowned information and recomendation on the national oil company's transition to disaggregated reporting in the EITI framework.

DOWNLOAD

Free movement of commodities, investment and people in the Black Sea region

This paper has been prepared within the project “Cost of borders in the Black Sea region”, implemented by the three partner organisations from Azerbaijan, Georgia and Ukraine. Totally eight experts from region involved to conduct this reserch.

DOWNLOAD

Map and Statistics of violation of property rights

2009-2011-ci illərdə Bakı şəhərinin ən azı 10 ərazisində özəl mülkiyyətdə olan evlərin qanunsuz söküntüsü prosesindən 4000-dək ailə zərər çəkib. Əksəriyyəti məcruri köçürülmüş bu insanlar əllərindən çıxmış mülkiyyətlərinə bazar qiymətindən qat-qat aşağı təzminat ala biliblər.

DOWNLOAD

Public participation in Public Investment Programs

Bu nəşrə Milli Büdcə Qrupu və Azad İqtisadiyyata Yardım İctimai Birliyinin Norveçin Azərbaycandakı Səfirliyinin dəstəyi ilə həyata keçirdiyi “Dövlət investisiya büdcəsində ictimai iştirakçılığın artırılmasının vəkilliyi” layihəsi çərçivəsində hazırlanmış tədqiqatlar və materiallar daxil edilib.

DOWNLOAD

Foreign debts and participation in IFI projects

Azerbaijani government has intensified loan taking process from IFIs in order to implement infrastructure and social projects during last 10 years. As oil revenues are increasing Azerbaijan has a better credit rating and uses it to take more loans.

DOWNLOAD

Assessment of Economic and Export Diversification

This report has prepared under the frame of the project titled "Assessment of Economic and export diversification in Azerbaijan and Kazakhstan". Assesment based to the special methodology prepared by the Revenue Watch Institute.

DOWNLOAD

2007-ci ilin büdcə investisiyaları: Əsas meyllər və problemlər

Böyük neft dollarlarının Azərbaycana axını artıq reallıqdır və hökumət Azərbaycan Dövlət Neft Fondu və dövlət büdcəsi vasitəsilə bu vəsaitləri xərcləməkdədir. Neft gəlirlərinin daha çox cəlb olunduğu istiqamət isə dövlət investisiya xərcləridir.

DOWNLOAD