İQTISADI TƏHLILÇI

Azərbaycanın “Neft strategiyası” Avropadan Asiyaya üz tutmaqdadır

Zöhrab İsmayil,    İqtisadi təhlilçi,    09.11.2014

Sentyabrın 20-də Azərbaycanın beynəlxalq neft şirkətləri ilə imzaladığı Azəri, Çıraq və Günəşli neft yatağının dərinlikdə yerləşən hissəsi (ACG) üzrə Hasilatın Pay Bölgüsü Sazişinin (HPBS) imzalanması...

ƏTRAFLI