REPORTS

Property Rights in Azerbaijan: Restrictions and Challenges

This policy brief provides first-hand information regarding the increasingly alarming property rights situation in Azerbaijan. The brief presents the general situation and main concerns in relation to violations of property and housing rights, as a result of which thousands of Azerbaijani citizens are suffering.

DOWNLOAD

Məktəb layihələrinə ayrılmış dövlət investisiyalarının monitorinqi üzrə YEKUN HESABAT

Bu nəşr Azad İqtisadiyyata Yardım İctimai Birliyinin ABŞ Səfirliyinin maliyyə dəstəyi ilə həyata keçirdiyi “Dövlət büdcəsindən məktəblərin tikintisi və təmirinə ayrılmış investisiyaların monitorinqi” layihəsinin nəticələrinə həsr olunub. Nəşrdə 2007-2008-ci illərdə Azərbaycan dövlət büdcəsindən məktəblərin tikintisinə

DOWNLOAD

İnzibati binaların tikintisi və təmiri layihələrinin korrupsiya riskləri üzrə monitorinqi

Bu hesabat “Dövlət investisiya xərclərinin izlənməsi və korrupsiya riskləri üzrə tədqiqatı, nəticələrin vəkilliyi” layihəsi çərçivəsində hazırlanıb. Layihə çərçivəsində aparılmış monitorinq dövlət investisiya xərcləri çərçivəsində maliyyələşdirilən inzibati binalarının tikintisi və təmiri layihələri korrupsiya riskləri

DOWNLOAD

“Neft gəlirinin istifadəsi üzrə layihələrin monitorinqi və nəticələrin ictimai müzakirəsi” üzrə Yekun Hesabatı

Bu hesabat “Oxfam Novib” Təşkilatının maliyyə dəstəyi ilə Neftçilərin Hüquqlarını Müdafiə Təşkilatının və Azad İqtisadiyyata Yardım Mərkəzinin həyata keçirdiyi “Neft gəlirlərinin istifadəsi üzrə layihələrin monitorinqi və nəticələrin ictimai müzakirəsi” layihəsi üzrə görülmüş işləri əks etdirir.

DOWNLOAD

Dövlət büdcəsindən avtomobil yollarının yenidənqurulmasına ayrılmış vəsaitlərin monitorinqi

Hesabat Azad İqtisadiyyata Yardım İctimai Birliyinin, Milli Büdcə Qrupunun təşkilatı, Açıq Cəmiyyət İnstitutu– Yardım Fondunun maliyyə dstəyi ilə həyata keçirdiyi “Dövlət büdcəsindən avtomobil yollarının yenidən qurulmasına ayrılmış vəsaitlərin monitorinqi” layihəsi üzrə görülmüş işləri əks etdirir.

DOWNLOAD