TRAİNİNG FOR NGO REPRESENTATİVES AND LAWYERS ON PROPERTY RİGHTS

Bu təlimin 19-20 aprel 2014-cü il tarixlərində Lənkaran şəhərində keçirilməsi planlaşdırılır. Təlimdə mülkiyyət hüququ anlayışı, məhkəmə müdafiəsi, Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinə müraciətlərin hazırlanması və mülkiyyət hüququnun müdafiəsi üçün vəkilliyin aparılması tədris ediləcək.