AZƏRBAYCAN 47 ÖLKƏYƏ BAŞÇILIQ EDƏCƏK ÖLKƏ KİMİ İNSAN HÜQUQLARI ÜZRƏ “NÜMUNƏVİ OLMALIDIR”

Nazirlər Komitəsinə sədrlik edərkən, üzv ölkələr dəyərlər üzərində olan öhdəliklərini fəaliyətə çevirməli və insan hüquqarı və demokratiyanı dəstəkləməlidirlər. Bu çox böyük məsuliyyətdir: müvəffəqiyyətli liderlər öz ölkəsində ən həssas məsələ hesab olunan  hüquq məsələlərini aşkar və konstruktiv şəkildə  tənzimləyərək,  hər şeydən əvvəl  öz nümunəviliyini göstərməlidir.” Avropa Şurası Parlament Assambleyasının  (AŞPA) prezidenti Anne Brasseur bunu  Bakıda, AŞPA-nın Daimi Komitəsində  çıxışında bildirib.

“Azərbaycanın sədrliyi ən çətin, həlledici zamanlardan birinə düşüb, həm Avropa Şurası həm də onun üzv ölklələri üçün ” deyərək, o  sədrlik prioritetlərinin icra olunması üçün AŞPA-nın  dəstəyini təklif edərək davam etdi: “ bunlardan bir çoxu - korrupsiya, idman yarışması nəticələrinin manipulyasıya olunmasl da daxil olmaqla, mədəniyyət fərqi, ayrıseçkilik və dözümsüzlük, mədəniyyətlər  arası dialoq və dini fərqlər, həmçinin  qonşu dövlətlərlə siyası dialoq  – Asambleyanın prezidenti kimi mənim prioritetlərimin siyahısına düşür ”

AŞPA prezidenti  Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə istinad edərək, Azərbaycanın ərazi bütovlüyünün dəstəkləməsində açıq,  prinsipial mövqeyinin olmasını bir daha xatırlatdı (2005-ci il 1416 nömrəli qətnamə) və vuğuladı ki, Avropa Şurasına çıxışı olan ölkələr kimi  Azərbaycan və Ermənistan konflikti aradan qaldırmaq üçün yalnız dinc yollardan istifadə etməlidirlər.  “Asambleya öz səlahiyyətində olan bütün vasitələrlə bu prosesi dəstəkləmək üçün hazır vəziyyətdə dayanıb”

Prezident təəssüflə bildirdi ki, Avropa Şurası İnsan Hüquqları üzrə Müvəkkilinın 2013 avqust ayındakı tövisyyələrini  yerinə yetirməkdə  Azərbaycan kifayət qədər səy göstərmir, xüsusilə də məhkəmələrin müstəqilliyi və tərəfsizliyi, siyasi pluralizm və korrupsiyaya qarşı  mübarizədə bu özünü göstərir. Bəzi sahələrdə, məsələn: ifadə azadlığı, birlik və toplaşma azadlığında vəziyyət daha da pisləşməyə doğru gedir.

O, hakimiyyət nümayədələrini bu məsələlərə daha konstruktiv yanaşmağa  və onların həllində Avropa Şurasının Əməkdaşlıq Fəaliyyət Planı çərçivəsində fəaliyyət göstərməyə dəvət edir.

Növbəti 2 ildə Asambleyanın komitə görüşlərinin Azərbaycanda keçrilməməsi barədə  AŞPA Bürosunun  dünənki qərarına gəldikdə isə, Anne Brasseur bildirdi ki “perspektivsiz fəaliyyətdir, ama biz öz qaydalarımıza əməl etməliyik”. O vurğulayıb ki, “ qərardan asılı olmayaraq, nöbəti aylarda biz Azərbaycan rəsmiləri ilə yaxın və konstruktiv əməkdaşlığımızı davam etdirəcəyik”.

Son olaraq, AŞPA –nın prezidenti qeyd edib ki, “ Avropa Şurasının Bakıdakı Siyasi Biliklər Məktəbinin direktoru,  İlqar Məmmədovla bağlı qəbul olunmuş Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin dünənki məhkəmə qərarında qeyd olunub ki, onun həbsi və məhkəmə təxirə salınana qədər üzadılan saxlanması Konvensianın qaydalarının pozulması deməkdir, və bu da onun azad olunmasına şərait yaradacaq”.